PDASoft

Magnetické vlny mají vliv morální rozhodování
Publikováno: Neděle, 04.04. 2010 - 13:54:06
Téma: Obecné články


Vědcům z MIT se opět podařilo zcela změnit náš pohled na svět. Tentokrát s pomocí magnetických vln vyvrátili obecně přijímanou teorii, že téma lidských morálních hodnot je výhradní doménou filosofů.Bylo dokázáno, že při morálním rozhodování se zvýší aktivita v určité oblasti lidského mozku, což naznačuje, že daná část mozku je v této souvislosti nějakým způsobem důležitá. V MIT vyzkoušeli, jak bude mozek reagovat na elektromagnetické pole, a výsledek je skoro až senzační. Působení pole totiž výrazně omezuje naší schopnost morálního úsudku. Studie probíhala pomocí zcela neinvazivní magnetické stimulace zaměřené na oblast mozku zodpovědnou za morální myšlení, kde magnetické pole omezilo obvyklé interakce neuronů. Testované subjekty byly magnetickému poli vystavené necelou půlhodinu a následně měli vyplnit dotazník, v němž hodnotili chování postav v závislosti na jejich záměrech. V dalším testu byli účastníci experimentu zasaženi 500-milisekundovou dávkou magnetické stimulace během vyplňování dotazníku. V obou případech byli účastníci schopní vyhodnocovat nebezpečnost a morální kvalitu záměrů postav v dotazníku, nicméně během působení magnetického pole se jejich rozhodnutí zakládala výhradně na výsledku popisované situace. Jeden z příkladů popisoval situaci, kdy když muž úmyslně pošle svou přítelkyni přes most, o němž ví, že je nebezpečný, žena však v pořádku dojde až na konec. Zatímco kontrolní subjekty nevystavené působení magnetické stimulace označili úmysl muže ohrozit přítelkyni za morálně nepřijatelný, subjekty ovlivněné magnetickým polem hodnotili situaci pouze na základě výsledku, tedy nic se nestalo = žádný problém. Studie MIT tak jasně dokazuje, že naše morální hodnoty nejsou ani zdaleka tak neotřesitelné, jak bychom si možná rádi mysleli.

Prameny: Engadget, Popular Science

Tento článek si můžete přečíst na webu PDASoft
http://www.pdasoft.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.pdasoft.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4616