PDASoft

3x s nástroji na plastickou operaci obličeje Palmu - Díl 3.
Publikováno: Pondělí, 16.04. 2007 - 00:00:00
Téma: Recenze software pro Palm


Už jste přeskinovali svého Palmíka a stále tomu něco chybí? DIA ploška i lišta vám ještě kazí umělecký dojem? Dnes se zaměříme právě na tento problém. Hlavní pozornost budeme věnovat programu mySkin 2.43, od známého vývojáře A. Prusse, ale velmi letmo se dotkneme i méně rozmáchlých jednorázových projektů, které nám mohou také dobře posloužit.Instalace

MySkin se instaluje pomocí Package Installeru mySkin-Installer.prc. Tento způsob instalace zdá se mi poněkud nešťastným. Vše sice proběhne a program se nainstaluje, ale Package Installer zůstane bez zeptání v RAM. Má asi 100 kb. V launcheru se neobjevuje a jako skrytý soubor dokonce částečně odolává smazání. To se však nakonec povedlo a naštěstí to alespoň nemělo žádný vliv na práci samotného mySkinu. Přesto se mi ale takové chování vůbec nelíbí. (O mnoho lepší je například installer Launch-Anywhere, který se po instalaci smaže.) Installer nasouká do Palmu potřebné soubory programu. V launcheru má mySkin jméno mySkin. Jestliže ale použijete nějakého správce souborů, budete toto jméno hledat marně. Zde se vyskytne pod pseudonymem SkinDIA!. Včetně toho vykřičníku. U některých aplikací to tak autoři prostě dělají. Nelíbí se mi to, ale to je asi tak vše co se s tím dá dělat.

Samotný mySkin má velikost asi 140 kb, ale v RAM musíte samozřejmě počítat i se skiny, u kterých je náročnost na prostor různá. Skiny můžete mít i na SD kartě. MySkin rozběhnete na Palmíkách Tungsten T3, T5, TX a LifeDrive.

Nastavení a práce s programem

MySkin vás přivítá přehledným uživatelským rozhraním. Většinu hlavní obrazovky zabírá seznam skinů. Spravovat je lze pomocí tlačítek ve spodní části. Zleva to jsou Load, To SD, Rename a Delete. První samozřejmě obstará natažení vybraného skinu. Efekt se projeví okamžitě. Někdy požaduje mySkin ještě reset. Většinou tento požadavek souvisí se změnou barvy zobrazení hodin či ikony Wi-Fi v DIA liště nebo se změnou barevné hloubky. U Palmíků bez indikátoru Wi-Fi asi nenarazíte na problém. Jestliže ale váš DIA statusbar tuto ikonu má, mohou některé skiny, které ji neobsahují, vypadat jako ruský digitální budík. Wi-Fi se prostě „neoskiní“. Můžete to alespoň částečně řešit dodatečně v nabídce Advanced colorize skin. Ostatní vyjmenovaná tapátka asi popis nepotřebují. Snad jen, že při použití To SD dojde k přesunutí vybraného souboru na kartu do složky PALM/Programs/mySkin. V seznamu se za takovým skinem objeví značka (SD). Vyzkoušel jsem načíst skin, který byl uložený jen na kartě a bez problémů. MySkin nepotřebuje mít pro načtení skin v RAM. Nejen to, on vůbec nepotřebuje mít skin v RAM ani po načtení. Vyzkoušel jsem načíst skin z karty a potom kartu vyjmout. Nestalo se nic. Palmík pracoval dál a stabilně. To je asi logické. Skinování DIA probíhá trochu jinak než u nějaké aplikace jako třeba ZLauncher, ale přesto je to povzbudivé zjištění.

Dobrou vlastností mySkinu je, že si pamatuje původní Palmí soubory, které skinováním nahrazuje. Jsou to ty první dva v seznamu (Built-in OS skin) a (Built-in WiFi skin). Dá se k nim tedy kdykoli vrátit a nemusíte si s jejich archivací dělat starosti.

V horní části obrazovky se nachází tři ikony. První nám nabídne vložení fotografie do grafiti Dia plošky. Otevře se okno s názvem Insert Photo into Skin. Před tím jste ještě požádáni o reset, pokud nemáte nastavenu hloubku barev na 16 bit. Po resetu je nastavena jako systémová, pokud už předtím nebyla. Vpravo nahoře je "stiskátko" Get Photo. MySkin akceptuje obrázky ve formátech .bmp a .jpg. Pod ním jsou dvě ikony pro otáčení obrázku a vlevo náhled. To, co je v obdélníčku, bude v DIA. Obdélníčkem se dá samozřejmě pohybovat. Dá se ale i zmenšit, uchopením za růžek. Potom se v DIA objeví daný výřez. Můžete zaškrtnout podložení obrázku i pod status bar. U mnoha skinů je ale Wi-Fi s již zmíněným šedivým podkladem.

Nutno dodat, že vybíráte obrázek pro Portrait i Landscape mód. Pro každý zvlášť. Lze mít tedy v každém modu jiný obrázek...

Druhá ikona nás přenese do okénka Recolorize skin. Je to stejná funkce, kterou najdeme v menu Colors pod volbou Quick colorize skin... . Ještě se k ní vrátíme.

Třetí ikona otevře mySkin preferences. Budu o nich psát, až se dostaneme k menu Options.

Drtivou většinu funkcí nabízí mySkin přes systémové menu. Pojďme se na ně tedy podívat.

První je menu File. Pomocí jeho nabídky můžete například kopírovat skin na kartu či do RAM. Není to stejné jako příkaz z hlavní obrazovky To SD. Tady opravdu kopírujete. Soubor zůstává tam, kde byl. Pomocí Move all RAM skins to card můžete přesunout všechny skiny z RAM na kartu. Zajímavá je funkce Compact&Compress skin. Jejím použitím se zmenšil soubor se skinem ze 150 kb na 25 kb. Neptejte se mě, jak to mySkin udělal, ale tato komprese funguje bez problémů. Čekal jsem třeba delší načítání skinu nebo potíže s vysouváním graffiti plošky, ale nic z toho se nekonalo...

Můžete zde také uložit skin pod jiným jménem - Save current skin as....

V následujícím okně je vám kromě volby jména nabídnuta i již zmíněná komprese.

Put photo into graffiti. Stejná nabídka jako pod ikonou na hlavní obrazovce.

V závěru této nabídky je také příkaz pro odinstalaci aplikace mySkin.

Druhá nabídka menu mySkin se jmenuje Colors. Nastavíte tu barvu čísel hodin statusbaru a barvu ikon v graffiti plošce. Praktická věc. Mnohdy je původní bílá barva, v závislosti na skinu nebo obrázku, poněkud nečitelná nebo nehezká. U obou voleb je ke splnění vyžadován reset. Two-color icon mode a Full-color icon mode asi nepotřebují zvláštní popis. To první je, co máte standardně nastaveno. Při změně v obou směrech je opět požadován reset. K nastavení barvy písmen a čísel na softwarové DIA klávesničce slouží příkaz Palm key label color... Opět dobrá pomůcka pro čitelnost. Palm key interstices color ... nastaví barvu mezi a pod jednotlivými klávesami. Zde jen dodám, že některé ze skinů mají své zvláštnosti a libůstky v konfiguraci softwarové klávesničky a diaplošky. Proto si je ale instalujeme že?

Poslední dvě volby jsou Quick colorize skin... a Advanced colorize skin... První rychloobarví většinu skinu včetně samotných kláves DIA keyboardu. Druhá nabízí daleko širší možnosti. Pomocí zaškrtávacích políček zvolíte co obarvovat a co ne.

Přejdeme k třetí položce menu – Merge. Nabízí ZAJÍMAVÉ věci. Pokud se totiž budete věnovat skinování své DIA plošky, nemusí se vám vždy líbit celý skin se vším všudy. Toto menu umožňuje spojení různých částí různých skinů. Uděláte si zkrátka takové skinové lego. Stačí načíst skin, který se vám alespoň z větší části líbí. Potom označíte stylusem skin, ze kterého chcete vybrat třeba status-bar a v Merge si vyberete požadované. Jestliže požadujete jemnější práci, vyberte Custom úplně dole. Zobrazí se okno, kde se jistě do sytosti vydovádíte. Tato funkce se mi velmi zamlouvá. S její pomocí lze totiž opravit nedostatky skinu, který se mi jinak líbí.

Poslední v řadě menu mySkinu je Options. Preferences... nabízejí to samé, co ikona v hlavní obrazovce. Nebudeme procházet všechna zaškrtávátka. Například zde potkáte Home icon in TX statusbar. Změní tlačítko Find ve statusbaru vašeho TX na domeček. Naučíte mySkin hledat skiny ve složce /PALM/Launcher. Praktické pro toho, kdo nepoužívá žádného Palmího správce souborů a instaluje skiny pomocí Hotsyncu. Zajímavá je také možnost přinutit svého palmíka, aby obtížně zmizitelnou lištu – statusbar ukryl, jestliže se dotknete jejího spodního okraje. Stejným trikem lištu zase obnovíte. Palmík vypadá zajímavě bez tohoto svého nerozlučného průvodce. Moc mu to také sluší například ve spojení se Zlauncherem a skinem iPhone. Jen mi trochu vadí, že se statusbar objeví vždy, když změníte aplikaci nebo skočíte do launcheru. Je to asi bezpečnější (co když začne zlobit digitizer?), ale lepší by asi bylo namapovat opětovné spuštění na jedno z hardwarových tlačítek. Třeba v některé další verzi mySkinu.


... pokračování zítra...Tento článek si můžete přečíst na webu PDASoft
http://www.pdasoft.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.pdasoft.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2635